top of page

Parents’ Testimonials

G.1 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS ?

ก่อนตัดสินใจ เอาลูกมาเรียนที่นี้ ดิฉันไปดูมาหลายโรงเรียนมาก ที่มีชื่อเสียงด้านโรงเรียนอนุบาลระดับจังหวัดอุบลราชธานี แต่ได้ตัดสินใจให้เรียนที่ UAIMS เพราะ

1. อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
2. ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา
3. ต้องการให้ลูกเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4. การเอาใจใส่ต่อนักเรียนที่ครูและโรงเรียนทำให้ดีมาก
5. ความสะอาดความปลอดภัย
6. การเดินทางสะดวก

ระยะเวลา 3 ปีที่ลูกได้เรียนที่นี้ลูกดิฉันเรียนอย่างมีความสุข สิ่งแวดล้อมดี เด็กนักเรียนน่ารักเรียบร้อย ผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกัน และสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ เมื่อผู้ปกครองร้องขอในสิ่งที่คิดว่าน่าจำเป็น ต่อเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะกระตืนรือล้นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า UAIMS จะเป็นโรงเรียนชั้นนำ และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพต่อไป

G.1 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS?

เพราะเล็งเห็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศหากลูกเรียนรู้และเข้าใจ สามารถสื่อสารได้ ถือว่าเป็นความได้เปรียบของเด็กในวัยเดียวกัน เด็กจะเกิดความเคยชิน ไม่เคอะเขินในการใช้ภาษาอังกฤษ และความจำเป็นที่ประเทศเราอยู่ใน AEC จึงมีความจำเป็นที่บุตรหลานต้องเรียนรู้ และปูพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ


UAIMS คือสถาบันการศึกษา เอกชนในแบบนานาชาติ ซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญถึงในด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพาะบ่มนักเรียน ที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนให้เกิดทักษะ ทั้งด้านไวยกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของคนไทย ที่ยังอายในการที่จะพูดหรือสื่อสารกับชาวต่างประเทศ หากได้รับการแนะนำจากบุคลากรของ UAIMS แล้วเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่สนุกและน่าค้นหาอยู่ตลอดเวลา

K.3 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS?

เด็กนักเรียนไม่เยอะเกินไป การดูแลทั่วถึง ได้ตอบโต้กับครูและเพื่อนๆเป็นภาษาอังกฤษ

K.3 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS?

UAIMS มีสาขาอยู่ต่างประเทศหลายแห่งเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่วางแผนจะให้ลูกๆไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น Grade 7 เพราะว่าใช้หลักสูตรเดียวกันทุกที่

UAIMS ครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศสอนทั้งวัน ซึ่งต่างกับที่อื่นที่มีครูชาวต่างประเทศสอนเพียงวันละ 2 – 3 ชั่วโมง

K.3 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS?

อยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษและการเรียนหลักสูตรอเมริกัน เป็นการเรียนแบบไม่ค่อยเครียดจนเกินไปจนและเด็กๆได้เรียนรู้จากการปฎิบัติ ไม่ใช่ท่องจำแบบระบบไทย

K.2 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS?

เพราะชอบสถานที่ ชอบที่มีนักเรียนไม่เยอะ คุณครูสามารถดูแลได้ทั่วภึง
ชอบการดูแลเอาใจใส่ของทางโรงเรียนในเรื่องคุณภาพ

K.2 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS?

อยากให้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ให้พูดได้อย่างธรรมชาติ ไม่รู้สึกว่าบังคับพูด
ครูดูแลไกล้ชิด เด็กนักเรียนไม่เยอะจนเกินไป

K.1 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS?

1. ภาษาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา

2. จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เยอะจนเกินไป

3. ไม่มีเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

K.1 Parent

ทำไมถึงส่งลูกมาเรียนที่ UAIMS?

1. สอนภาษาโดยคุณครูชาวต่างประเทศ

2. สะดวกไกล้บ้าน

Please reload

bottom of page